Tarieven en Betalingsvoorwaarden

Tarieven Fysiotherapie GCN 2021
 • Zitting/ Behandeling 36,50 euro
 • Screening (zonder verwijzing) 18,25 euro
 • Intake en onderzoek na screening of verwijzing 55,00 euro
 • Zitting/ Behandeling gespecialiseerde fysiotherapie 50,00 euro
 • Kosten behandelverslag (excl. 21% BTW) 70,00 euro
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek/second opinion 70,00 euro
 • Toeslag behandeling aan huis 20,75 euro
 • Behandeling van groepen met 2 pers. (/ uur) 36,50 euro
 • Behandeling van groepen met 3 pers. (/ uur) 33,50 euro
 • Behandeling van groepen met 4 pers. (/ uur) 28,00
 • Kosten niet nagekomen afspraak 36,50 euro
 • Indien uw verzekering niet alle behandelingen vergoedt, worden deze bij u in rekening gebracht.
Betalingsvoorwaarden:
 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.