Tarieven en Betalingsvoorwaarden

Tarieven Fysiotherapie GCN 2019
 • Zitting/ Behandeling 35,00 euro
 • Screening (zonder verwijzing) 17,50 euro
 • Intake en onderzoek na screening 35,00 euro
 • Screening, intake en onderzoek na screening 52,50 euro
 • Intake en onderzoek na verwijzing 52,50 euro
 • Zitting/ Behandeling manuele therapie 52,50 euro
 • Zitting/ Behandeling kinderfysiotherapie 54,00 euro
 • Zitting behandeling bekkenfysiotherapie 54,00 euro
 • Zitting behandeling geriatriefysiotherapie 52,50 euro
 • Zitting behandeling oedeemfysiotherapie 54,00 euro
 • Lange zitting fysiotherapie 52,50 euro
 • Kosten behandelverslag 60,00 euro
 • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 70,00 euro
 • Toeslag behandeling aan huis 17,50 euro
 • Toeslag behandeling in inrichting 9,75 euro
 • Behandeling van groepen met 2 pers. (/ uur) 35,00 euro
 • Behandeling van groepen met 3 pers. (/ uur) 32,00 euro
 • Behandeling van groepen met 4 pers. (/ uur) 26,50
 • Kosten niet nagekomen afspraak 25,00 euro
 • Indien uw verzekering niet alle behandelingen vergoedt, worden deze bij u in rekening gebracht.
Betalingsvoorwaarden:
 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.