Fysiotherapie GCN is een pluspraktijk bij CZ, Achmea en Menzis.

Dit wil zeggen dat wij per 1 juli 2012 aanvullende afspraken hebben met deze zorgverzekeraars over de te leveren zorg. Hiervoor heeft er op 29 juni 2012, op 29 juni 2014 en op 27 juni 2016 een audit plaatsgevonden, waarbij de praktijk en onze dossiervorming doorgelicht zijn. Hierbij is getoetst of er kwalitatief hoogwaardige zorg geleverd wordt en wij hebben de audit positief behaald en leveren dus aantoonbaar goede zorg.

Kwaliteit speelt binnen Fysiotherapie GCN sowieso een belangrijke rol, het onderhouden en waar mogelijk verbeteren van onze kwaliteit is een dagelijks proces. Alle fysiotherapeuten staan geregistreerd in het BIG register, en zijn ingeschreven in het Keurmerk Fysiotherapie (//www.keurmerkfysiotherapie.nl/).

Om deze zorg te blijven leveren geloven wij in samenwerking.

Wij hebben heel goede contacten met de huisartsen en de andere collegae binnen het GezondheidsCentrum Neerbeek (GCN).

Ook hebben wij een samenwerkingsverband met collega fysiotherapeuten uit de Westelijke mijnstreek, namelijk Pro Fysio(Pro Fysio). Pro Fysio is en samenwerkingsverband van praktijken met een geografische spreiding in de Westelijke mijnstreek, die met behoud van eigen identiteit elkar ondersteunen en stimuleren op vakinhoudelijk gebied, organisatie en overige praktijkzaken, met als doel kwaliteitsverbetering en productontwikkeling.